Oikomishoidon hinta

Hoitoaika- ja hinta-arviot perustuvat 20 -vuotiaan asiakkaan tavanomaisiin hoitoaikoihin ja ovat suuntaa-antavia. Kasvuikäisillä oikominen on nopeampaa ja kustannukset siten hieman pienempiä. Oikomishoidon hinta on sama Invisalignilla ja kiinteillä raudoilla.

Joissain tapauksissa Invisalign-hoito saattaa olla kiinteitä rautoja nopeampi hoitomuoto. 

S-ryhmän logo ja teksti bonusta jopa 5 prosenttia

Miksi erikoishammaslääkärin hoito on kalliimpaa kuin hammaslääkärin hoito?

Hoidon hinta perustuu hoidontarveindeksiin (IOTN) 1 – 10 (katso kuva alla) eli hoidon vaativuuteen ja siten sen kestoon. Hammasrivin esteettinen suoristus on nopeaa ja helppoa, mutta purennan saaminen paremmaksi vie enemmän aikaa. Hyvä purenta on tärkeää leukanivelen terveydelle. 

Oikomishoito on hammaslääkäreiden erikoistumisala, johon kouluttautuminen kestää kolme vuotta. Oikomishoitoon erikoistunut hammaslääkäri (EHL) tekee vain oikomishoitoja.

Miksi valita oikomishoidon erikoishammaslääkäri?

Erikoishammaslääkärillä on kolmen vuoden lisäkoulutus purennan säätämiseen. Purennan säätäminen oikein on tärkeää hyvän leukanivelen toiminnan kannalta, sillä huonosti toimiva leukanivel voi aiheuttaa päänsärkyä ja niskasärkyä. Kokemus auttaa vaativissa hoidossa arvioimaan realistista tavoitetta ja suunnittelemaan nopeampi hoidon kulku.

Miten oikomishoidon hinta määritellään?

Oikomishoidon tarpeen tasoTavoiteOikomismetodiHinta-arvioHoitoaika
1: Purenta lähes ideaaliEsteettinen tasoitusInvisalign Lite / kiinteät raudat4500€Alle 7 kk
2-3: Hieman epäsäännöllisyyttäEsteettinen tasoitusInvisalign Full / kiinteät raudat5800€10-14 kk
4-5: Keskisuuri hoidon tarvePurentaa säädetään hiemanInvisalign Full / kiinteät raudat6900€14-20 kk
6-8: Huomattava hoidon tarvePurentaa korjataan melko paljonInvisalign Full / kiinteät raudat7200-8200€20-30 kk
9-10: Suuri hoidon tarveMahdollisesti erikoissairaanhoitoaInvisalign Full / kiinteät raudat7500-9500€30-40 kk

Hoidon hinnoittelu perustuu sille, kuinka vaativa korjaus on kyseessä.

Tarve 1-3 (katso kuvat) on suppea hammasrivistön tasoitus, jolloin ei yleensä korjata purentaa ja oikominen on pääasiassa esteettistä.

Tarve 4-10 (katso kuvat) sisältää yleensä on myös purennan korjausta, jotta hoitotulos säilyy paremmin ja varmennetaan hyvä leukanivelen toiminta.

Mitä oikomishoidon hintaan kuuluu?

Hintaan kuuluu oikomishoidon suunnittelu, hoito, mahdolliset viimeistelysarjat, oikomisen jälkeisen tuen laitto ja ensimmäinen 3kk kontrollikäynti.

 • Ensimmäisellä käynnillä tehdään 1 – 3 alustavaa hoitosuunnitelmaa ja kustannusarviota. Pyrin oikomishoidossani hyvään purentaan ja sen takia lähes aina oion molemmat leuat.
 • Kustannusarvioni on kiinteä ja hoito maksetaan 3-5 erässä. Hoidon aikana kustannuksiin ei tule muutoksia, jollei hoitoa olennaisesti muuteta. Jos hoito keskeytyy esimerkiksi muuton takia, arvioidaan tehdyn työn osuus ja veloitetaan vain tehdystä työstä. Invisalign-oikomisessa viimeinen erä kattaa retention ja hoidon viimeistelyn. Viimeinen erä maksetaan oikomishoidon päätyttyä ns. retention alkaessa. 

Kela korvaa oikomishoitoa vain jos oikomishoitoon littyy erikoissairaanhoidon ortognaattista eli leukaa siirtävää kirurgiaa.

Oikomishoito saattaa myös kuulua työnantajan tarjoaman työterveyden piiriin. Lisätietoa työterveyden palveluista (linkki)

Oikomishoidon voi maksaa kuukausierissä Oral-tilin kautta. Lisätietoa Oralin sivuilla (linkki)

Kustannusarvioon kuuluu
 • Oikomishoidon suunnittelu, tarvittaessa 3D-kuvaus 
 • Oikomistyö
 • Oikomistarvikkeet, valokuvat, kipsimallit, Vivera- tai muun retentiokojeiden laboratoriokulut ja sen kiinnitys
 • Mahdollinen hampaiden suppea viimeistelyhionta 
 • Invisalign-hoidossa tarvittaessa uusinta 3D-kuvaus ja viimeistelykalvot
 • Ensimmäinen retentiokontrolli
Kustannusarvioon ei sisälly
 • Ensitutkimus ja röntgenkuvat
 • Toimistomaksut
 • Suuhygienisti- tai muiden hammaslääkäreiden käynnit
 • Oikomishoidon jälkeen tapahtuva retentioseuranta ja mahdollisesti rikkoontuneen/irronneen retentiolangan kiinnitys tai retentiokojeen uusiminen
 • Rikkoontuneiden/kadonneiden/vähäisestä käytöstä johtuva kojeiden uudelleen valmistaminen 

Invisalign-oikomisen 3D-kuvauksen yhteydessä maksetaan ensimmäinen 4000€ maksu. Seuraava Invisalign-maksu n. 1300€ erääntyy 8 kk kuluttua, ja viimeinen erä tulee maksettavaksi hoidon lopussa.